Biológia

Biológia

BIOLÓGIA | PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

EXPOLEDU

 Odborníčka na vzdelávanie v oblasti biológie, ktorá dlhé roky pôsobila ako učiteľka prírodopisu a chémie v základnej škole, v školskej inšpekcii vo viacerých funkčných a riadiacich pozíciách a súčasne v Slovenskej komisii Biologickej olympiády ako autorka a vedúca autorského kolektívu. Po získaní akademických titulov PaedDr. a PhD. pôsobila na pozícii vysokoškolského pedagóga pri vyučovaní pedagogických disciplín.

Už 20 rokov sa venuje publikačnej činnosti ako autorka základných pedagogických dokumentov a učebných textov pre vyučovanie prírodopisu a biológie v ZŠ, odborných článkov v oblasti inovácie a vyučovania prírodopisu a biológie v ZŠ. Publikuje tiež odborné články týkajúce sa oblasti školskej inšpekcie, školského manažmentu, je spoluautorka niektorých učebníc prírodopisu, hlavná autorka inovovaných učebníc biológie pre ZŠ, niektorých učebníc biológie pre stredné pedagogické školy a je lektorkou vzdelávacích aktivít pre učiteľov biológie v ZŠ.

 

 SEMINÁRE: 

1. seminár: Metodická príručka z biológie pre základnú školu a jej využitie v praxi

Teoretická časť: Ciele a zameranie metodickej príručky, štrukturálna a obsahová stránka a prístup k jej používaniu.
Praktická časť: Možnosti aplikácie didaktických a metodických postupov v iných ročníkoch.

Prosíme všetkých účastníkov, aby si priniesli učebnice biológie 6. a 7. ročníka ZŠ.

  • Košice: 8. marec 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica: 18. apríl 2018 o 9:00 - >> CHCEM SA PRIHLÁSIŤ <<
  • Bratislava: máj 2018 - prihlasovanie bude spustené po ukončení predchádzajúceho termínu seminára

 

2. seminár: Využívanie a tvorba školských testov

Teoretická časť: Základy tvorby a hodnotenia školských testov, ich význam a uplatňovanie v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky pri tvorbe školských testov.
Praktická časť: Modelová tvorba školského testu.

  • Košice: september 2018 - prihlasovanie bude spustené po ukončení predchádzajúceho termínu seminára
  • Banská Bystrica: október 2018 - prihlasovanie bude spustené po ukončení predchádzajúceho termínu seminára
  • Bratislava: november 2018 - prihlasovanie bude spustené po ukončení predchádzajúceho termínu seminára

 

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie