Prihlasovanie je možné vždy len na najbližší seminár.

O možnostiach prihlásiť sa na ďalšie semináre vás budeme informovať prostredníctvom emailu, na www.expolpedagogika.sk a facebooku EXPOL PEDAGOGIKA.

SEMINÁR JE BEZPLATNÝ.

Prihláste sa na seminár: 

* povinné polia
Meno: *
Priezvisko: *
Funkcia: *
Aprobácia: *
Email: *
Telefónne číslo : *
Škola: *
Adresa (ulica): *
Mesto: *
PSČ: *
Seminár *

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35711302 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, funkcia, aprobácia, e-mail, telefónne číslo, škola, adresa, mesto a PSČ za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie